A fehérvári állampolgár

police.pngFent nevezett gyanúsítottat a déli órákban megpróbálás szerűen szándékoltuk őrizetbe venni. A helyszínen megállapítást nyert, hogy a fent nevezett személy a birtokában lévő lőszereket élettársa szervezetébe juttatta, annak akarata ellenére, előre megfontolt szándékoltsággal. Élet kioltására alkalmas fegyvereszközét engedély nélkül működtette, ellenállásra képtelen élettársa rovására. Nevezett fehérvári állampolgárt adatai alapján nem tudtuk azonosítani, mert azok teljes birtokában szaladt el, az igazoltatás mikéntjére fittyet hányva. A családi tragédia szálai a gyanúsított házához tartozó konyhába vezettek, ahol a holttest lakott. A holttest és a nyomok biztosítását követően bűnjel lajstromba vettünk, a gyilkossághoz esetleg szorosan kapcsolódható, még füstölgő kézifegyvert. A fegyver ténye nem csupán a véletlen számlájára írható, hogy tetszik tudni, csak véletlenül volt a helyszínen. De nem. Azonosításra került, mint kisebb-nagyobb testi sértésre alkalmas, fegyvernek látszó revolver. Egy rendbeli idegenkezűségre alapos okunk volt gyanakodni.

Nevezett gyanúsítottról a délutáni órákban újabb bejelentést kaptunk, hogy egy másik, de nagyon hasonló fegyverrel, macskákra vagy kutyákra lő, merő, céltalan önkielégülésből. Haladéktalanul a helyszínre érkeztünk és felszólítottuk a személyt, hogy fegyverezze le magát és adatait haladéktalanul juttassa tudomásunkra. Akkor csupán a rendőri jelenléten múlott, hogy nem történt tragédia. Ugyanis adatait megtagadta. Helyette elszelelt, mi meg többszöri meggondolást követően háromszor utána kiáltottunk, hogy állj! - a szolgálati járműkocsiban mellettem ülő járőrtársam még kétszer a levegőbe is lőtt. A gyilkosság helyszínére visszatérve részletekbe menő bűnjel-összehangolási nyomozás után kiderült, hogy a hullahölgy reggel családon belüli erőszakba kezdett a gyanúsítottal. A holttest a nézeteltérés során felsorakoztatta érveit, hogy miért szándékszik a kettejük között lévő hányattatott párkapcsolati viszonyt megszüntetni, amikor élettársa hirtelen meglőtte. A jóhiszemű áldozat a fegyverből érkező első golyót még a véletlen baleset számlájára írhatta, de az utána érkező tizenkettőt már kevésbé. A holttest azonnal meghalt.

A gyanúsított közös háztartásban élt féltestvérével, és ez a személy most okkal került a rendőrség szempontjába. Kihallgatása előtt a játszótéren ízetlenkedett. A maroknyi szemtanú előzőleg azt állította egyöntetűen, hogy a személy állandóan a padon töményszeszt fogyasztva csavarog. Észrevettem, hogy a megfigyelés alá vett gyanúsított egyszer csak a hímvesszejével szennyezi a környezetet. Nyomatékosan felszólítottam a cselekmény abbahagyására, de zavartalan tovább folytatta. Ha valamit nem szeret a közeg, az az ellenállás. Személyazonossági igazolvány a tulajdonában nem volt, nevezett gyanúsított megérkezésünkkor csak a felszólításomra volt hajlandó ellentmondásba keveredni. A kihallgatás során testi fenyítést gyakorolva a testrészére, megnevezte nevezett fehérvári állampolgár feltételezett lapulóhelyét Várpalota belterületén.

Ilyen, amikor forró nyomra lép a szerv. A várpalotai Rózsa utca 12-es szám alatt álltunk, szolgálati járművön, és a várakozás perceit tartalmasabbá téve megírtuk egymás jelentését. Pontosan déli tizenkettő után három órával nevezett gyanúsított, hóna alatt vásárlásra rendszeresített reklámtáskával, feltűnt a megfigyelt házszám alatt. A tengelyével srévizavé előttünk elhelyezkedő férfit közeg-társam azonnal földre fekvésre kérte, majd segítség bevonásáért kiáltott volna nekem, de a gyanúsított - férfikollégám figyelmének lankadását orvul kihasználva - álló helyzetbe vágta magát és váratlan káráté-rúgásban részesítette őt, széttaposva a száját, amely három helyen tört ketté.
Ezután a feltételezhetően kisportolt testalkatú, munkanélküli gyanúsított egy esetben szaporán sietve távozott a helyszínről, segítségnyújtás elmulasztásának alapos gyanújával. Gyanúsítottat futás által megközelítettem és három, célirányzott gumilövedékkel aszfaltra fekvésre kényszerítettem. A hatósági közeg elleni erőszak vétsége gumilövedék útján kielégítően rendezésre került.
Összefoglalás: A kirendelt hatósági szakértő megállapította, hogy a gyanúsított valamikor délelőtt fél 10, és 10 között találkozott a holttesttel. Az elkövető sérelmezte, hogy élettársa miért olyan, majd az áldozat megjegyzéseket tett a gyanúsított ábrázatára. A szomszédok füle hallatára éles hangon vázolta a fehérvári állampolgár szexuális alkonyát. Előbb vitatkozni, majd dulakodni kezdtek, melynek során a holttest a helyszínen életét vesztette.

Címkék: hírek, játék, haza, jelenet